دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی صمد پایدار - تجربیات
PDF چاپ ایمیل

سوابق تجربی 


  • مجری پروژه "شبکه اجتماعی معنایی منابع دیجیتال دانشگاه فردوسی مشهد" که خروجی آن در قالب "پایگاه اشتراک دانش (پاد)" در آدرس http://pad.um.ac.ir قابل مشاهده و استفاده می باشد.
  • همکاری در اجرای پروژه تحقیقاتی "طراحي و پياده‌سازي يک موتور جستجوي معنايي مبتني بر داده‌هاي پيوندي"، آزمایشگاه فناوری وب، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391
  • همکاری در اجرای پروژه تحقیقاتی "انتشار داده های دانشگاه فردوسی مشهد بصورت داده های پیوندی (FUM-LD)"، گروه تحقیقاتی داده های پیوندی، آزمایشگاه فناوری وب، دانشگاه فردوسی مشهد، 1388
  • همکاری در اجرای پروژه تحقیقاتی "ارائه چارچوبی جهت خودکارسازی آزمون نرم افزارهای مبتنی بر وب"، ارائه شده به مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تیر 87 تا اردیبهشت 88، زیرنظر جناب آقای دکتر محسن کاهانی
  • اجرای پروژه "طراحی و پیاده سازی سیستم تحت وب انبار تغذیه دانشگاه فردوسی مشهد"، تابستان 84
  • پیاده سازی بخش نرم افزاری پروژه "طراحی و پیاده سازی سیستم تعقیب سنج چرخان"، به سفارش دانشکده تریبت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، آبان 1383
  • شرکت در مسابقات ACM منطقه آسیا، دانشگاه صنعتی شریف، تیم پارس، سال 2004
  • شرکت در مسابقات جهانی روبوکاپ، لیگ شبیه سازی عملیات نجات، تیم ToosRes، زیرنظر جناب آقای پروفسور محمود نقیب زاده، سال 2003، پادوا، ایتالیا
بهنگام کردن در سه شنبه ، ۵ شهریور ۱۳۹۲ ، ۱۱:۲۷