دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی صمد پایدار - خانه
PDF چاپ ایمیلصمد پایدار
دانشجوی مقطع دکتری (Ph.D) رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهدبهنگام کردن در شنبه ، ۸ بهمن ۱۳۹۰ ، ۱۵:۰۸